SIKÇA SORULAN SORULAR

Doğal gaz yeryüzünün alt katmanlarında; petrole benzer bir biçimde oluşan ve bileşiminde %95 metan gazı içeren, yanıcı, renksiz, kokusuz, nemsiz, havadan hafif bir gazdır.

Doğal gaz yaygın olarak; Elektrik Üretim tesisleri, Sanayi, Buhar ve Kızgın yağ kazanları, boya fırınları, pişirme fırınları (cam, seramik vb.) Isınma, Kazan, Kombi, Soba, Sıcak Su temini (Kombi, Şofben vb.) Pişirme, Mutfak Ocağı, Endüstriyel Mutfak Cihazları, Taş Fırınlar, Soğutma Sistemleri, Jeneratörler ve benzer amaçlı alanlarda kullanılır.

Süreklidir, Doğal gaz yüzyıldır kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde kullanılmaktadır. Yapılan uluslararası anlaşmalarda, talep ve bir program dahilindeki doğal gazın kesintisiz olarak alınması ve güvence altındadır.

Ekonomiktir, Diğer yakıtlara oranla belirgin oranda ucuzdur. Doğal gazı tüketim bedeli, doğal gazın kullanılmasından sonra ödenir. Doğal gaz tesisatları ve cihazları uzun ömürlüdür ve çok az bakım gerektirirler.
Temiz ve Çevre Dostudur, Kalıcı atıklar bırakmaz. Havayı kirletmez. Doğanın, çevrenin ve dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır. Kurum, iş gibi atık ürünler ortaya çıkmadığı için ev ve cihazlar temiz kalmaktadır.

Konfor ve Verimlilik bir arada, Doğalgaz hava ile çok iyi karıştığında yanma verimi yüksektir. Isı geçişini kısa sürede yapabilen modern doğal gaz yakıcı cihazlar, otomasyon sistemine sahip olup, her türlü iklim koşulunda standart ısı üretirler ve talebiniz doğrultusunda programlanabilen otomatik kontrol sistemleri sayesinde konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar. Bu cihazlar fazla yer kaplamadığından, evlerde alan kaybına neden olmazlar. Konutlarda ısınma, sıcak su ve pişirme gibi çok amaçlı kullanılırlar. Doğal gaz, görünmeyen yer altı boru şebekesiyle; Doğal gaz Dağıtım Şirketi bakım ve güvencesi altında; 365 gün 24 saat kesintisiz ve emniyetli olarak dağıtılmaktadır.

Güvenlidir, Doğal gaz havadan hafiftir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır ve havalandırma menfezleriyle kolaylıkla dışarı atılabilir. Solunduğunda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip değildir.

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlanması için gereken proje işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğal gaz piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenir. Ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

Binanız veya daireniz için hangi sistemi kullanacağınıza karar verdikten sonra gerekli belgelerinizle birlikte doğal gaz dağıtım şirketine abonelik müracaatı yapabilirsiniz.

Doğal gazlı yaşama 3 aşamada geçeceksiniz,

1- Abonelik Müracaatı;

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse binanızın önünde doğal gaz servis kutusu varsa ve binanızda doğal gaz kullanımınıza geçiş kararı aldıysanız, Doğalgaz Dağıtım Şirketine müşteri kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Doğalgaz Abonelik İşlemleri için Gerekli Olan Evraklar.

 • Tapu sahibinin, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C numaralı)

Tapu fotokopisi;

 • Tapu sahibinin vefatı durumunda, veraset ilamı ve varislerin onayı ve kimlik fotokopileri,
 • Hisseli tapularda, diğer hak sahiplerinin onayı ve kimlik fotokopileri,
 • Binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi aslı ve fotokopisi,
 • Yapı Kullanım İzin Belgesinin olmadığı durumlarda, Yapı İnşaat Ruhsatı aslı ve fotokopisi.
 • Yapı İnşaat Ruhsatının olmadığı durumlarda, Belediyeden açık adres ve binaya ait tüm daire numaralarını gösteren Emlak Beyanname Dökümü aslı ve fotokopisi, (3194 sayılı imar kanunu, geçici madde-11 bendine göre Emlak Beyanname Dökümünde yapının inşaat bitim tarihinin 12.10.2004 yılı ve öncesi olma şartı aranmaktadır. 12.10.2004 ve öncesine ait beyanname dökümü ile abonelik işlemi yapılabilir. Ancak inşaat bitim tarihi 12.10.2004 yılı sonrası olan binalarda abonelik işlemleri için yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi gerekmektedir.)
 • Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34 gereği 8 ve 8 birimden fazla binalar için Yönetim kurulu karar defteri aslı ve fotokopisi,
 • Doğalgaz kullanımına geçiş ile ilgili kararda Isınma şekli bireysel ya da merkezi olarak belirtilmiş olmalıdır.
 • Doğalgaza geçmek için %51’lik çoğunluğun sağlandığı karar metni ve defterinin noter onaylı ön sayfasının aslı ve fotokopisi

8 bağımsız birimden az binaların abonelik işlemlerinde kat maliklerinden %51’lik çoğunluğun sağlandığı imzalı dilekçe aslı ve fotokopisi

 • İmza sahibi Kat maliklerine ait tapu fotokopisi ve/veya Emlak Beyannamesi Dökümü ile sunulmalıdır.

2. Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi,
Tesisat Projeniz Onaylandıktan Sonra, Doğal gazı kullanabilmeniz için Doğal gaz dağıtım şirketinizle Doğal gaz kullanım sözleşmesi yapmalısınız.
Sözleşme için;

 • Ev sahibi iseniz tapu, kiracı iseniz kira kontratı,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numarası ile)

3. Doğal Gaz verme işlemi,
Doğal gaz kullanım sözleşmesi yaptığınızı firmanıza bildirmelisiniz.
Sözleşmenizi yaptıktan sonra sertifikalı firmanız, doğal gaz dağıtım şirketinden gaz açma günü için randevu alır.
Randevu gün ve saatinde doğalgaz dağıtım şirketi yetkilisi ile firma mühendisi birlikte adresinize gelerek tesisatınızı kontrol eder. Yapılan kontroller neticesinde teknik şartnameye göre uygun bulunmuş ise doğal gaz uygunluk belgesi imzalanarak bir nüshası size verilir. (Bu belgeyi muhafaza ediniz cihazınızı servisi ancak bu belgeyi gördükten sonra cihazınızı devreye alacaktır.)

Kaçak Kullanım: Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğalgaz kullanımı olarak kabul edilir.

Usulsüz Kullanım:

 • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanılması,
 • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapılması,
 • Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,
 • İç Tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Dağıtım şirketi, doğal gaz kaçaklarının fark edilebilmesini sağlamak amacıyla doğal gazı kokulandırır. Kokulandırma, ilgili mevzuat ve standartlar doğrultusunda yapılır ve en az ayda bir kez test edilir.

Doğal gaz ülkemizde kullanılan en ekonomik yakıttır. Dışa bağımlı olan bir yakıt olan doğal gazın hemen hemen tümü yurtdışından ithal edilmektedir. Bu bakımdan, uluslararası enerji politikalarından ve Dolar kurundaki yükselişlerden çok çabuk etkilenme özelliğine rağmen; ülkemizde kullanılan diğer yakıt türleri ile mukayese edildiğinde, son derece ucuz bir yakıt olduğu görülmektedir. Türkiye'de doğal gazın fiyatı hükümet tarafından kontrol edilmektedir.

Merkezi Isınma: Binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır. Kazanda ısıtılan su, dairelerdeki peteklerde ya da yerden ısıtma sisteminde dolaşarak, tüm binanın çabuk ve kolay ısınmasını sağlar.

Bireysel Isınma: Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları mahalde, kendi konfor ve istekleri doğrultusunda kullandıkları ısınma şeklidir. Bireysel ısıtmada kombiler, kat kaloriferleri, soba kullanılır.

Evsel abonelerde; güvence bedeli en yakın PTT şubesinden alınabilmektedir.

Ticari abonelerde; Sözleşme fesih talebinde bulunur iken verilen IBAN numarasına aktarım sağlanmaktadır.

NOT: Depozito iadeleri yasal süresi sözleşme feshinden itibaren 15 gündür.

Mükerrer yapılan fatura ödemelerini tahsilat iptalinden sonra verilen IBAN numarasına yatırılır ya da bir sonraki gelecek olan faturanızdan bu tutar düşecektir.

Abone bağlantı bedeli doğal gaz piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı ve sayaç bedellerinden oluşur.

Sayaçlar; dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup, abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan sisteme dâhil edilir. Sayaçların takılması, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem dağıtım şirketince gerçekleştirilir.

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde:

200 m²'ye kadar 1 BBS, 200 m²'den sonra her 100 m²'ye 1 BBS olmak üzere,

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit):

Abone Bağlantı Bedeli: Servis hattı bedeli + sayaç bedeli + % 10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV Dâhil Değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan):

200 m²'ye kadar 1 BBS, 200 m² den sonra her 100 m²'ye 1 BBS olmak üzere,

Abone Bağlantı Bedeli = Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli

200  m²'ye kadar  667,53 TL (2020 yılı için geçerlidir)

(Tüm Vergiler Dahil)

200  m²'den sonra her 100 m²  için 673,19TL xBBSTL (2020 yılı için geçerlidir)

(Tüm Vergiler Dahil)

Güvence (depozito) bedeli; DOĞUGAZ’ın alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaçlardan tahsil ettiği bedeldir.

Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında peşin veya kredi ya da bankomat kartına tek çekim şeklinde alınır. Ticari yerlerde bankalardan alınan teminat mektubu ile de işlem yapılmaktadır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda, sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih işlemini müteakip, varsa, fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel indeksindeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir.

Güvence bedellerini öğrenmek için tıklayın.

Bağlantı Bedeli, sayaç dâhil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone sayısına düşen payını ifade eden bedeldir.

Bağlantı Anlaşması yapılan müşterilerden, EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere, “Bağlantı Bedeli“ tahsil edilir. (Bu bedelin hiçbir suretle iadesi yoktur.)

Güvence Bedeli; Abonelik Sözleşmesi imzalayan müşterilerden EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 39. maddesi gereğince, alacağını garanti altına almak için, Güvence Bedeli tahsil edilir.

Sözleşmenin iptali (fesih) halinde TUİK’in ayılık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilir. Güvence Bedeli, doğal gaz kullanılacak cihaz tipine göre EPDK tarafından yıllık olarak belirlenir.

Hermetik Kombiler, muhafaza içine alınması şartı ile balkona konulabilir. Ancak, bacalı cihazlar konulamaz.

Faturalarınızı web sitemiz üzerinden, anlaşmalı olduğumuz banka ve PTT şubelerinden, İnternet üzerinden anlaşmalı olduğumuz bankaların web sayfası üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Aynı şekilde son ödeme tarihi geçen faturalarınızı da bu kurumlara ödeyebilirsiniz.

Ödeme yerlerini görmek için tıklayın

Doğal gaz acil servis 187 ihbar hattını 7 gün, 24 saat arayabilirsiniz.

DOĞUGAZ acil servis 187 ekiplerinin verdiği hizmet tamamen ücretsizdir. Ancak, iç tesisatınızda yapılacak tamir ve tadilat müşterinin sorumluluğundadır.

187 direkt olarak aranmalıdır. Acil hatlar bulunduğunuz ilin gaz dağıtım şirketine GSM operatörü tarafından otomatik olarak yönlendirilmektedir.

Öncelikli olarak hasar durumunda gaz çıkışı olup olmadığını tespit etmeye çalışınız. Gaz çıkışı mevcut ise çevrede güvenlik önlemleri alarak( araç trafiğine kapatmak ve yanıcı patlayıcı madde ile yaklaşılmasını önlemek) doğal gaz acil servis 187 ihbar hattını aramalısınız. Hasar sebebini ve hasarı veren kurum ve kişileri (plaka-firma ...vs.) not alınarak doğal gaz acil servis 187 ekiplerine bildiriniz. Hasar doğal gaz acil servis 187 ekiplerince en kısa sürede giderilecektir.

Kokusuz bir gaz olan doğalgaz, gaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusu veren kimyevi bir madde olan THT ile kokulandırılmıştır. Gaz alarm cihazı montajı yapılarak doğal gaz kaçağını fark edebilirsiniz. Gaz alarm cihazı TSE standart belgesine sahip olmalıdır.

Yoğun bir gaz kokusu hissediyorsanız bina sakinlerine bilgi vererek ana kolon vanasını kapatıp doğal gaz acil servis 187 ihbar hattına adresi bildirmeniz gerekmektedir.

Bu esnada bina aydınlatmasında kapı, pencere vs. açılarak ortamın havalandırılması gerekmektedir.

Bu noktalarda yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddelerin bölgeden uzaklaştırılması gerekmektedir.

Vanaların pozisyonları açık ise, doğal gaz acil servis 187 ihbar hattını arayarak adresi bildirmelisiniz.

 1. Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde,
 2. Ödenmemiş faturalarına esas tüketim miktarının 50 m³’ü geçmesi ve faturanın son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,
 3. Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,
 4. Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,
 5. doğal gaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile doğal gazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında,
 6. Bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda,
 7. Üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşılamayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belgelendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda,
 8. Periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka arkaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda,
 9. Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde, gaz arzı durdurulur.

  Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine, "Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde" ve "güvenlik nedeni ile " hizmetin durdurulması maddeleri hariç 24 saat içerisinde DOĞUGAZ ekipleri tarafından sağlanmaktadır. Diğer durumlarda ise, bu süre söz konusu durumun ortadan kalkmasından itibaren başlar.

Doğugaz Abone Merkezlerine şahsen ya da adınıza yetkilendirdiğiniz kişi aracılığıyla ve gerekli evraklarla beraber hat-kutu talebinde bulunabilirsiniz.

Bağlantının uygun bulunmadığı, imar ve imarlı yol problemi olan, inşaatı temelde olan bağlantıların talepleri reddedilir.

Taleplerimizin saha çalışmaları iş yoğunluğuna  ve talep bölgesine göre planlanır. Normal şartlar altında 5 iş günü içerisinde etütler tamamlanmaktadır.

Talebiniz değerlendirildikten sonra SMS ve mektup yoluyla DOĞUGAZ tarafından bildirilen sanal servis kutu numarası ile öncelikle İç tesisat firmanız proje çizerek DOĞUGAZ’a onaylatmalıdır. Bu işlemden sonra DOĞUGAZ abone merkezine gerekli evraklarla başvuru yaparak bağlantı sözleşmesi aboneliği yaptırmanız gerekmektedir. Aboneliğin yaptırılmasıyla yapım süreci başlar ve EPDK tarafından belirlenen yasal sürede ( Abonelikten itibaren 90 gün içinde) doğal gaz servis kutusu konulur.

Bağlantı sözleşmesi yapılması ile yapım süreci başlar ve ilgili adresin bağlı olduğu Belediye/Aykome’den doğal gaz hat/kutu çalışması için kazı izni istenir. Olumlu cevap gelmesi halinde hava şartları da dikkate alınarak yapım işi planlanır ve çalışma yapılır.

Doğal gaz servis kutusunun konulabilmesi için bu adımların tamamlanması gerektiğinden abonelik yapılır yapılmaz servis kutusunun konulması mümkün değildir.

DOĞUGAZ Abone Merkezine giderek hat-kutu bağlantı talebi başvurusunda bulunmalı ve bu esnada bu isteğinizi de talebinizde belirtmelisiniz. Yapılacak etüt çalışması sonrasında bilgilendirme yapılacaktır.

DOĞUGAZ Abone Merkezine giderek hat-kutu bağlantı talebi başvurusunda bulunmalı ve bu esnada bu isteğinizi de talebinizde belirtmelisiniz. DOĞUGAZ teknik şartnameye göre her bir binaya servis kutusu koymakla yükümlü olduğundan ancak teknik olarak servis kutusu konulamayacak bir durum söz konusu ise mevcut bir kutudan ortak gaz kullanılabilmektedir. Tüm bunların tespiti yapılacak etüt çalışmasıyla belirlenip, tarafınıza bilgi verilecektir.

Kutu yerine ve tipine, sahanın durumuna göre ve teknik şartnameye uygun olarak yapım ekibi karar vermektedir.

DOĞUGAZ abone merkezlerine başvurarak Hat/Kutu Talep/Değişiklik Formu doldurmanız gerekmektedir

Evsel Bağlantı Talebi ise;

Gerekli belgelere ek olarak Yetkilendirme yazısı

(Yetki veren kişi kendi nüfus cüzdan fotokopisinin altına el yazısıyla yetki vereceği kişinin adını/soyadını ve T.C. kimlik numarasını yazarak, kendi adına işlem yapabileceğini belirtip imzalamalıdır.)

Kaçak ve/veya usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde, DOĞUGAZ tarafından gerekli müdahale yapılır.

Kaçak doğal gaz kullanılması halinde; kaçak doğal gaz kullanım miktarı ve faturalandırmanın yapıldığı tarihteki cari perakende satış fiyatı esas alınarak kaçak doğal gaz kullanım miktarının % 200’ü, tekrarı halinde ise % 300’ü "kaçak doğal gaz kullanım bedeli" olarak tahakkuk ettirilir.

DOĞUGAZ usulsüz doğal gaz kullanımını tespit etmesi halinde, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin üç katı usulsüz doğal gaz kullanım bedeli tahsil edilir.

Doğal gaz tesisatınızın tadilatı için DOĞUGAZ Sertifikalı İç Tesisat Firmalarımızla irtibata geçebilirsiniz. Sertifikalı İç Tesisat Firmalarımıza www.dogugaz.com.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

24 Saat içinde açılmaktadır.

Sayacınızın üzerinde ki endeks (Numaratördeki siyah rakamlar) faturanızın üzerinde ki son endeksten düşük ise faturanın aslı ile beraber, faturanın son ödeme gününden önce gerçek endeks ile ofisimize başvurmanız gerekmektedir.

Son ödeme tarihi geçen faturalarınız için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)'da belirtilen 31 Aralık 2024 itibariyle aylık %3,5 gecikme faizi uygulanmaktadır.

NOT: Günlük faiz oranı %0.0533‘tür.

Faturaların son ödeme tarihi, sayaç okuma tarihinden itibaren 10 gündür. Bu süre mevzuatta tanımlanmıştır. Sayaç okumaları bölgesel olarak yapıldığından kişi bazında değişiklik yapılamamaktadır.

TOP