Doğugazın benimsediği “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı, Doğugaz Enerji insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır.

Doğugaz Enerji olarak, çalışanlarımızın başarısının müşterilerimizin mutluluğuna yansıdığının bilincindeyiz. Bu nedenle gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmede yetkin insan kaynağına önem vermekteyiz. İnsan Kaynakları politikaları kısa vadeli değil, uzun vadeli şirket hedeflerine göre şekillendirilmektedir. Doğugaz Enerji çalışanları, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyelini farkında olarak, işe alımdan başlayarak gelişim ve yaratıcılığın sürdürüldüğü, çabaların ödüllendirildiği ve başarıların takdir edildiği bir büyük bir takımın parçasıdır. Doğugaz Enerji olarak kendi sektörümüzde gelişim odaklı ve üretken kişiler tarafından en çok tercih edilen işveren olmayı hedeflemekteyiz.

Doğugaz Enerji’nin insan kaynakları bakış açısını; doğru işe doğru insan, farklılıkların yönetimi, fırsat eşitliği, kişisel ve mesleki gelişim gibi değerler oluşturmaktadır.

Doğugaz Enerji, insan kaynağını tüm diğer kaynaklarını yöneten “stratejik avantaj” olarak görmektedir. Çalışan memnuniyeti ve aidiyeti Doğugaz Enerji’nin insan kaynakları vizyonunun değişmez unsurlarıdır. Şirket, insan kaynağının bağlılığını arttırmak için gerekli politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Doğugaz Enerji, çeşitliliği organizasyonel yapılanmasının çok değerli bir ögesi ve entelektüel sermayesini oluşturan insan kaynağının temel bir özelliği olarak kabul etmektedir. Şirket’te insan kaynağı politikasının tüm süreçlerinde ve uygulamalarında, çalışanlara fırsat eşitliği sağlanması hedeflenmektedir.

Başvuru için ik@dogugaz.com.tr adresini kullanabilir ya da şu bağlantıya erişerek online başvuru yapabilirsiniz.

TOP