YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Şikayetlerin çözümlenmesi

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak

Biz bilinci ile çalışmak

Varolan ile yetinmeyip sürekli gelişmek

Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek

Çevre etkilerimizi kaynağında azaltmak

Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek

ÇEVRESEL YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Doğugaz’ın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ ne uyumlu çevresel yönetim politikasının aşağıdaki maddeler oluşturur.

Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.

 • Zararlı çevre etkilerini kaynağında en aza indirmek,
 • Tüm faaliyetlerini çevre mevzuatı çerçevesinde yürütmek, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi yönetmeliklerini belirlemek.
 • Eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların ve paydaşlarının çevre bilincini arttırmak.
 • Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü olmak için çaba sarf etmek ve tecrübelerini üçüncü tarafların izlenmesine açık tutmak.
 • Çevresel hedeflerini bu ilkeler doğrultusunda belirlemek ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli geliştirerek sürdürmek.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Şirket olarak çalışanlarımız için güvenli ve sağlık bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıyız bu amaçla, iş sağlığı ve güvenliği konusunda;

Bütçemizden gerekli kaynağı ayırmayı,

 • Bilinçli çalışan ve paydaş topluluğu oluşturmayı,
 • Yürürlükteki mevzuata tam uyumu,
 • Çalışanlarımıza, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vermeyi ve periyodik olarak tekrarlamayı,
 • Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
 • Sektörde örnek ve öncü bir dünya şirketi olarak tanınmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı,
 • Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla iletişim kanallarını açık tutmayı,
 • Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, kazaları ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı, taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenlik ilkelerini belirlemek için Doğugaz A.Ş;

·         Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini,

·         Güvenirliliğini ve kurumsal itibarını korumayı,

·         Bilgi varlıklarının etkin seviyede güvenliğini,

·         Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumunu,

·         Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, olağanüstü durumlarda acil durum eylem planını hayata geçirmeyi,

·         İş süreçlerimize yönelik bilgi güvenliği risklerini yöneterek sürekli iyileştirmeyi etkin kılmayı,

·         Çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmayı,

·         Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması sürekli iyileştirilmesi, kontrolü ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini,

 

taahhüt eder.

 

 

TOP