FATURA İÇERİĞİ

Fatura Nasıl Hesaplanır?

Sayaçtan Okunan Hacim (m³) = Son Endeks (m³) – İlk Endeks (m³)

Düzeltilmiş Tüketim (m³) = Sayaçtan Okunan Hacim (m³) x Düzeltme Katsayısı (K)

Tük. Enj. Mik. (kWh) = Düzeltilmiş Tüketim (m³) x Ort.Fiili Üst Is. Değ. (kcal/m³) / 860,42 TL (kcal/kWh)]

Tüketim Bedeli (TL) = Tüketilen Enerji Miktarı (kWh) x Tük. Dön. Per Şatıs Fiyatı (TL/kWh)

KDV =  Tüketim Bedeli (TL) x 0,20

Toplam Ödenecek Tutar = Tüketim Bedeli + KDV


Bir önceki fatura döneminde sayaç göstergesinin belirlendiği tarihi belirtir ve yeni oluşacak faturanın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Yeni faturalandırma döneminde, faturalandırma yapılabilmesi için sayacın okunduğu tarihi belirtir.

Önceki faturalandırma döneminde sayaçtan okunan gösterge değerini belirtir.

Yeni faturalandırma döneminde sayaçtan okunan son gösterge değeri belirtir.

Önceki ve yeni okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz hacmini belirtir. İlk ve son göstergeler arasındaki farkı ifade eder.

Farklı basınçlarda kullanılan gerçek doğal gaz miktarını belirlemek üzere düzeltme katsayısı hesaplanarak uygulanır. Katsayı aylık olarak değişmektedir.

Basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanır. Düzeltilmiş tüketim, sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını standart hacim cinsinden ifade eder ve tüketim değerine, düzeltme katsayısının uygulanması sonucu elde edilir.

1 m³ doğal gazın yanması sonucunda elde edilen enerji miktarını ifade eder ve karışımın durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Faturanızı farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasına göre ödersiniz. Standart değer 9.155 kcal/m³ kabul edilerek, fiili ortalama üst ısıl değerin standart değere oranı, tüketilen gerçek enerji miktarını belirler. Böylece diğer yakıtlardan farklı olarak, doğal gazda kullanılan enerji miktarı oranında ödeme yaparsınız.

Basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanarak sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını enerji cinsinden ifade eder. Tüketim değerine, düzeltme katsayısı ve ortalama üst ısıl değerin uygulanmasıyla elde edilir.

1 kWh enerji eşdeğeri doğal gazın ortalama satış fiyatını ifade eder. Fatura dönemindeki farklı tarifelerin, gün ağırlıklı ortalamasıdır.

Tüketilen enerji miktarına bağlı olarak, katma değer vergisi hariç fatura bedelini belirtir.

Tüketim bedeline uygulanan, katma değer vergisi bedelini ifade eder.

Bir önceki faturada yapılan ve son faturaya yansıtılan tenzilat/ilave bedelini ifade eder.

Son faturada yapılan ve bir sonraki faturaya yansıtılacak yuvarlama bedelini ifade eder.

Abonenin talebi halinde gerçekleştirilen hizmetlerin, katma değer vergisi haricindeki bedelini belirtir. Doğal gaz arzını geçici olarak durdurma (Açma-kapama), yeniden sağlama gibi hizmetler ve usulsüz kullanım var ise ilgili bedel bu haneye eklenir.

Bir önceki fatura dönemi, son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelere uygulanan ilave bedeli ifade eder.

TOP