Usulsüz Doğal Gaz Kullanım Cezası Nedir?

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde son hali yayınlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, dağıtım şirketinin gaz hizmetini kesme nedenlerinden birisi de usulsüz doğal gaz kullanımıdır.

Hangi Durumlar Usulsüz Kullanım Kapsamındadır?

Madde 53 Örnek Durum
a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması Kişinin doğal gaz kullanım sözleşmesi yapmadan doğal gaz kullanması.
b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması Ayrı proje ve tesisat onayı gerektiren durumların es geçilip sayaçtan başka bir yere gaz akımı yapılması.
c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması Kişinin yeni taşındığı kendi adına sözleşme yapmadan evde önceki abonenin faturalarını ödeyerek doğal gaz kullanması
d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması Doğal gaz iç tesisatı bütünlük içeren hayati bir öneme sahiptir ve uzman kişilerin onayına tabi tutularak projelendirilmiştir. Sonradan yapılacak tadilat için izin ve onay alınmadan müdahale yapılması.

Cezası Nedir?

Usulsüz doğal gaz tüketiminin tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ardından, dağıtım şirketi tarafından Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirerek, dağıtım şirketine başvurması üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden doğal gaz verilir. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır. Usulsüz kullanıma istinaden tüketiciye sayaç açma kapama bedelinin 3 katı kadar para cezası kesilir.

NOT 1: 2024 yılı ile birlikte sayaç açma kapama bedeli 128,40 TL’dir.

NOT 2: C satırındaki durumda kişi usulsüz doğal gaz kullanımı tespiti tutanağı yapılmadan önce, dağıtım şirketine başvurduğunu belgelerse ceza uygulanmaz.

İlgili yönetmeliğin tamamını incelemek için tıklayınız.

TOP