BACA FİRMASI

FİRMA MÜRACAATI İÇİN GENEL ŞARTLAR

1. Başvuru dilekçesi (Firmanın antetli kağıdına ıslak imzalı ve kaşeli olarak)

Başvuru yazısında, firmanın kısaca tanıtımı,ana faaliyet konusu, ürünleri ve kalite yönetim sistemi hakkında kısa açıklama yer almalıdır.

2. Ürün ile ilgili (Metal bacalar) uygunluk belgesi’nin noter onaylı kopyası (Örnek: Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi). Standart No: EN 1856-1

Akredite olmuş uluslar arası kurumdan alınmış uygunluk belgesi var ise, (EN, ISO, IEC) noter onaylı kopyası(yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümeli)

3. Firma Üretim Kontrol Belgesi’nin (Cϵ işareti) noter onaylı kopyası

4.  Firma tarafından hazırlanıp her montaj da verilmesi gereken imalat ve baca montaj beyanı’nın kopyası

Bu beyanın içeriğinde aşağıdaki bilgiler olmalıdır;

Yetkili firma, yetkili mühendis, işin adı, adresi, bağlantı yapılacak kazanın özellikleri, bacanın çapı, yüksekliği, ticari modeli, sınıfı, montaj tarihi, üretimi ve montajı yapan firmanın kaşesi için yer.

5. Firmanın kayıtlı olduğu meslek odası’ndan alınmış noter onaylı tasdikli ticari sicil kayıt belgesinin kopyası

6. Firma yetkililerinin imza sirküleri’nin noter onaylı sureti

7. Firmanın her ticari modelinde ait ürün etiket örnekleri

8. Her montajda imalatçı tarafından hazırlanması gereken dayanıklı bir malzemeden yapılmış baca plakası örnekleri (Standart No: TS EN 1856-1, Madde 8.2)

9. Uygunluk belgesi kapsamındaki ürünün her ticari model için TSE muayene ve deney raporu veya akredite olan kurum tarafından yapılmış (EN,ISO,IEC) muayene ve deney raporlarının noter onaylı kopyası (yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümeli)

10. Her montajda verilmesi gereken firma tarafından "KESA (kesa technische software)" programı ile hespalanacak olan baca çapı hesap raporuna ait bir örnek kopya.

11. FİK (Fabrika imalat kontrolü) için yapılması zorunlu olan üretim yeri ürün sızdırmazlık kontrolleri’nde (Standart No:TS EN 1856-1,Madde 6.3) kullanılan sızdırmazlık cihazının firmaya ait olduğunu gösteren,cihaz alış faturasının kopyası ve seri numarasını gösteren belge

12. Firmayı tanıtıcı broşür, katalog, cd v.b. dokümanlar

13. DOĞUGAZ’a sunulacak tüm belgeler bir set klasör olarak hazırlanacaktır.

TOP