ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Bağlantı işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi DOĞUGAZ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.

Ayrıca; doğal gaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.

Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.


DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

c) Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi.

d) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

e) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

f) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

j) Kaşe talep edilir.


Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Tapu fotokopisi,

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Kira kontratı fotokopisi,

c) İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi talep edilir.


Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; DOĞUGAZ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Kombi+Ocak ve/veya Sıcak Su

2.213,00 ₺

D. Gaz Sobası + Ocak ve/veya Şofben

2.213,00 ₺

Kombi

2.087,00 ₺ / ADET

D. Gaz Sobası

1.835,00 ₺ / KONUT

Merkezi Sistem

1.835,00 ₺ x BBS (Bağımsız Bölüm Sayısı)

Ocak ve/veya Şofben

378,00 ₺

TOP