VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 • Veri Sahibinin iletişim bilgileri:


 • Please enter a value less than or equal to 11.
 • Lütfen veri sahibi olarak Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, eski çalışan, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı vb.)


 • Hizmet alınması/alınmış olması halinde doldurulacaktır.
 • Şirket’te çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması halinde doldurulacaktır.
 • Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgelerinizi aşağıdaki yükleme alanına ekleyiniz.
 • Drop files here or
 • Açıklama

  Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini
  • Yeşilyurt Mahallesi İstasyon Caddesi S.S Dicle Yapı Sitesi A Blok No:36-36A/B101 MERKEZ / MUŞ adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • dogugaz@hs02.kep.tr posta adresine veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile info@dogugaz.com.tr adresine veya
  • teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

  Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese/e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan Şirketimiz sorumlu değildir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
 • Elektronik imzanızın nüfus cüzdanınızda yazan adınız ve soyadınızla aynı olması gerekir.
 • Güvendesiniz
  bilgileriniz asla paylaşılmaz.


TOP