NASIL ABONE OLURUM?

01

Apartman Yönetim Kurulu Kararı Alınır

Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa, doğal gaza geçiş yapmak için öncelikle kat maliklerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında % 51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı alınır. Noter tasdikli karar defteri "doğalgaz kullanım kararının" fotokopisi, Daire sayısı 7 ve altındaysa abonelik merkezlerimizden alacakları "Karar beyanı" dilekçesi doldurulmalıdır.

Karar Beyanı Dilekçe Örneği indirmek için tıklayınız.

02

Bağlantı Anlaşması Başvuru Belgeleri Hazırlanır

(Kombi / Soba / Kombi + Ocak / Soba + Ocak / Soba + Şofben / Soba + Ocak + Şofben / Ocak + Şofben / Ocak / Şofben)

 • Karar defteri / karar beyanı fotokopisi*
 • Yapı ruhsatı fotokopisi**
 • Mal sahibi kimlik fotokopisi
 • Tapu Belgesi

*İlgili belgeler bina ile ilk kez yapılacak bağlantı anlaşması esnasında dağıtım şirketine beyan edilir. Daha sonraki dairelerin bağlantı anlaşması işleminde mal sahibinin adres ve kimlik beyan etmesi yeterlidir. Bağlantı anlaşması bir kere bina adına imzalanacaktır. Daireler ile bağlantı anlaşması imzalanmayacak olup sadece bağlantı bedeli tahsil edilecektir.

** Yapı ruhsatı fotokopisi Belediyelerden alınabilmektedir.

03

Bağlantı Anlaşması Yapılır

Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve bağlantı anlaşması yapılır.

Abone Bağlantı Bedeli

 • Doğal gaz dağıtım şirketinin doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir.
 • Abone Bağlantı Bedeli 200 m2 kapalı alana kadar: 3.458,00 TL + KDV + Damga Vergisi’dir.

200 m2`yi aşan her 100 m2 için: 3.008,00 TL  + KDV + Damga Vergisi ek olarak alınır.

Damga Vergisi; Sözleşmeler için hesaplanacak olan binde 9.48 dir.

04

Sertifikalı Tesisat Firmalarından Biriyle Anlaşılır

 • Aboneler, doğal gaz dağıtım şirketinin yetki verdiği sertifikalı firmalardan birini seçerek Dönüşüm Sözleşmesi imzalar. Yetkili tesisat firmaları için tıklayınız.
 • Firma, doğal gaz dağıtım şirketine dönüşümünü yapacağı dairenin projesini sunar.
 • Proje onaylandıktan sonra, tesisat tamamlanır.
 • Firmayla yapılan sözleşmenin ve sözleşme ile aynı bedelli sigorta poliçesinin (firma tarafından yaptırılır) birer kopyasının saklanması gerekir.
05

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvuru Belgeleri Hazırlanır

Bireysel kullanım için

(Kombi / Soba / Kombi + Ocak / Soba + Ocak / Soba + Şofben / Soba + Ocak + Şofben / Ocak + Şofben / Ocak / Şofben)

 • Doğal gaz kullanacak kişinin kimliğini yanında bulundurması gerekir.
 • Kiracı tarafından kullanılacak ise Kira Kontratı fotokopisi gerekmektedir.

Merkezi kullanım için

 • Yönetici kimlik fotokopisi (Merkezi sistem aboneliklerde mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğal gaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklarla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır.)
 • Yapı ruhsatı fotokopisi*

* Yapı ruhsatı fotokopisi Belediyelerden alınabilmektedir.

Ticari kullanım için

 • Ticarethanenin tapu fotokopisi
 • Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil kaydı
 • Yapı ruhsatı fotokopisi
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Tapu (ticarethane) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekâlet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır.

* Yapı ruhsatı fotokopisi Belediyelerden alınabilmektedir.

06

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Yapılır

Tesisat tamamlandıktan sonra, doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi`ni imzalar ve Güvence Bedeli`ni yatırır. Bu sözleşme, dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılır.

EPDK Tarafından Belirlenen 2024 Yılı Güvence Bedeli

(Tesisat projesinin onayından sonra, dairede oturacak kişi tarafından ödenen ve sözleşme feshedilirken geri alınabilen depozito bedeli)

Konut ve Isınma amaçlı abonelerinden; her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli, abonenin kullanım yerlerine göre;

Güvence Bedelleri
Kombi 2.087,00 TL
Soba 1.835,00 TL
Ocak 126,00 TL
Şofben 252,00 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına 1.835,00 TL
Merkezi Birim Ücret 1.835,00 TL
Kombi + Ocak 2.213,00 TL
Soba + Ocak 1.961,00 TL

BBS: Bağımsız Birim Sayısı

(200 m2`ye kadar olan brüt alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 m2 için ek olarak 1 BBS hesaplanır).

Fiyatlara vergiler dahil değildir.

Damga Vergisi; Sözleşmeler için hesaplanacak olan binde 9.480000 dir.

TOP